Els estudis radioelèctrics: pas previ a la instal·lació

El Reial decret 1066/2001 del 28 de setembre estableix la necessitat de realitzar un mesurament previ de nivell radioelèctric abans de la implantació de qualsevol tipus de centre emissor (Central de telefonia, ràdio-enllaç, emissora de ràdio, etc). És el que es coneix com els estudis radioelèctrics.

Kali Linux

Estudi radioelèctric en torre de telefonia mòbil

Els propòsits d' aquests estudis són:

  • Verificar que no se sobrepassa el nivell d' emissió radioelèctrica, abans de les instal.lacions.
  • Servir de comparació i referència en posteriors emissions.
  • Establir la idoneïtat de l' emplaçament en aquest aspecte.

Portem realitzant aquest tipus d'estudi per a múltiples companyies de telecomunicació i li podem oferir:

    • Estudi radioelèctric  amb els 5 punts de radiació màxima que marca la llei + tots els centres sensibles en el radi establert.
    • Lliurament de documentació personalitzada, amb les fotografies i plànols en el format que vostè desitja.
    • Servei en menys de 48 hores per al lliurament dels mesuraments, en qualsevol punt de Catalunya, Galícia, Comunitat Valenciana i Aragó.

Nosaltres comprovarem en aquest estudi que els nivells de radiació a la zona de l' emplaçament són menors als que exigeix la llei i li lliurarem la documentació en el format establerta per aquesta.

Aquest estudi es complementa després de la instal·lació del centre emissor i periòdicament mitjançant la certificació radioelèctrica que es realitza cada dos anys i que assegura que se segueix complint la normativa d'emissions amb el pas del temps.

Si necessita estudis o certificacions radioelèctriques, nosaltres disposem de tot el material necessari per a la mesura i d'una àmplia experiència en aquest tipus de tasques.

RD 299/2016

RD 299/2016

RD 299/2016: camps electromagnètics en el lloc de treball El RD 299/2016, de 22 de juliol, regula els riscos de l'exposició a camps electromagnètics en el lloc de treball. Aquest Reial decret, obliga al mesurament dels camps electromagnètics en l' entorn de...

llegir més
Control Radioelèctric en ambients industrials

Control Radioelèctric en ambients industrials

Control radioelèctric: Ambient industrial El control radioelèctric en indústries i empreses és altres de les nostres activitats habituals. En aquests ambients, es fa, sovint, necessari, no només pels habituals motius de salubritat, si no moltes vegades, per...

llegir més