Cambres Invasives

Hem intervingut en múltiples litigis per violació d'intimitat mitjançant càmeres de seguretat.

És freqüent la instal·lació de dispositius de seguretat privada que envaeixen la intimitat d'altres veïns, de vegades fins i tot de manera intencionada.

Pericials cambres

607 369 966

Sistemes de vigilància intrusius

Freqüentment es produeixen litigis per la violació d'intimitat d'una casa veïna a través d'una càmera de seguretat. L'altra part sol adduir que la càmera només té cobertura a l'interior de la zona vigilada i que és legal. Tenim àmgia experiència a realitzar informes d'aquest tipus, intervenint com a pèrits d'enginyeria en telecomunicacions.

Tecnologies de vigilància que envaeixen la propietat

Si té problemes amb veïns que envaeixen la vostra intimitat mitjançant càmeres instal·lades no dubti a contactar amb nosaltres.

La tecnologiad'ús comun en càmeres de vigilància permet, vigilar i identificar persones, fins i tot de manera automàtica a més de 150 metres de distància, fins i tot de manera automàtica i amb possibilitat de programar rutines d'identificació i valoració del comportament de manera automatica.

Informe

Fitxa tècnica:

 • Titulació del perit: Enginyer superior de telecomunicacions
 • Pericial de violació d' intimitat per gravació sobre zones privatives.
 • Emplaçament de les cambres en cases unifamiliars aïllades.
 • Càmeres no instal·lades per una empresa de seguretat homologada.
 • Informe pericial a petició de part.
 • Motiu del litigi: Violació d' intimitat.
 • Tipus d' informe: Informe judicial de part.

Legislació

 • La Declaració dels Drets Humans sobre el dret a la intimitat de les persones.
 • Article 18 de la Constitució Espanyola, on es garanteix el dret a l' honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • RGPD Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea (EU) 2016/679, amb entrada en vigor el 25 de maig de 2018
 • Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada.
 • Instrucció 1/2006 de l'AEPD sobre el tractament de dades personals amb finalitats de vigilància a través de càmeres o videocàmeres.
 • Llei Orgànica 4/1997 del 4 d'agost, que regula l'ús de videocàmeres en llocs públics i que el limita als cossos i forces de seguretat de l'estat.
 • Reglaments RD 596/1999 que regulen la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics, de 16 d'abril i RD 2364/1994 de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat Privada.

Resultats

 • Estudi de la documentació presentada.
 • Anàlisi de la legislació vigent en matèria de càmeres de seguretat.
 • Anàlisi topogràfica del terreny i de l' arquitectura.
 • Es mesura la distància a la càmera, així com els angles que forma el seu eix de visió amb els punts sota estudi.
 • Estudi del model de cambra: resolució, possibilitat de visió noctura.
 • Projecció i càlcul dels angles de visió de la cambra sobre la propietat confrontant i les zones d' intimitat.
Estudi visió camara vigilància

Procediment

El resultat a obtenir en la major part d'aquests casos és una base sòlida amb la qual poder impugnar la instal·lació d'aquestes càmeres

La millor garantia

Tenim més de 20 anys d'experiència anàlisi forense sistemes de seguretat privada: càmeres, sistemes d' alarma i detecció, sistemes anti-robatori, sitemes de gravació i transimsió d' imatges, connexions a central d' alarma, etc.

Maxim rigor

El nostre resultat es basa, exclusivament en:

 • Mesurament telemètric sobre el terreny
 • Captura de fotografies i evidència sobre l' orientació de les càmeres
 • Identificació del model de cambra
 • Identificació i càlcul sobre possibles oclusions

Defensa

Defensarem en judici els resultats, elaborant un informe que un jutge pugui entendre fàcilment i que sigui difícil de rebatre per un possible oponent.

Servei a tot Espanya

Des de Barcelona, Madrid, Lugo i Marbella donem servei a tot Espanya amb la major diligència.