Perits Informàtics, una especialitat cada vegada més demandada

Els Pèrits Informàtics dictaminen dobre delictes que es cometen contra i/o a través de sistemes informàtics. També es pot dictaminar sobre els projectes i contractacions que tenen aquest àmbit de desenvolupament: compliment contractual en desenvolupament i terminis de projectes que tinguin a veure amb la informàtica i tecnologies de la informació.

Estudi codi font en pericial informàtica

Algunes tipologies de pericial en enginyeria en telecomunicació són:

 • Informes i valoracions sobre danys, sostraccions i pèrdues d' informació en equip de procés de dades.
 • Accés il·lícit  a informació i/o sistemes.
 • Suplantació d' identitat.
 • Compliment d' especificacions i obligacions contractuals.
  • Ús il·legal de programes informàtics.
  • Descàrrega il·legal  de continguts audiovisuals o escrits.
  • Robatori d' informació.
  • Infraccions contra patents  i propietat intel·lectual.
  • Robatori i/o ús il·legal de codi font.
  • Ús de l' ordinador per a fins no legítims en el treball.

En què el podem ajudar?

 • Farem que la problemàtica que es presenta al voltant del delicte informàtic, resulti el més fàcil d'entendre per tots els agents implicats en el procés judicial, no importa el complicat que hagi estat obtenir les conclusions que es presenten.
 • L'assessorarem en com ha de plantejar la demanda (o la contestació) per no cometre errors, que de vegades són crítics, per desconeixement dels procediments o per falta de proves necessàries, en una temàtica de vegades complexa.
 • L'ajudarem a trobar evidències del que vostè desitja provar, ja que gairebé totes les accions realitzades en un sistema informàtic deixen traces.

Contracti un perit informàtic en una fase primerenca i romangui assessorat durant tot el procediment judicial. Nosaltres l'ajudem a revelar la veritat.

Articles relacionats amb aquesta categoria:

Anàlisi forense informàtica: Frau comptable

Anàlisi forense informàtica: Frau comptable

Anàlisi forense informàtica: Frau comptable en empreses Aquest informe judicial es va realitzar a petició de part. Requeria una anàlisi forense informàtica en una mitjana empresa. La motivació era la sospita que s'estava produint frau en la comptabilitat d'un...

llegir més
Pericial informàtica: Manipulació de dades

Pericial informàtica: Manipulació de dades

Perit informàtic: Manipulació de dades Aquest informe judicial es va realitzar a petició de part. Requeria un pèrit informàtic per valorar si hi va haver o no manipulació de dades d'una institució pública per part d'una ex-empleada. Fitxa tècnica: Tipus de treball:...

llegir més
Suplantació d' identitat: una pràctica en boga

Suplantació d' identitat: una pràctica en boga

La suplantació d'identitat: punt de partida de la ciber-delinqüència La primera preocupació de qualsevol delinqüent, és sortir indemne dels seus actes. Es pot afirmar que en la major part dels delictes el 90% del temps de planificació està dedicat a com...

llegir més