Perits enginyers de telecomunicacions: danys en instal·lacions de telefonia

Aquest és un exemple molt comú d'intervenció com a pèrits enginyers de telecomunicacions, tenen com a causa els danys en xarxes de telefonia. L'informe se sol demanar per part de les companyes de telecomunicacions, que veuen les seves xarxes soterrades afectades per treballs d'excavació, perforacions, sondejos o interferència amb altres instal·lacions.

També és molt freqüent el dany en instal·lacions aèries produït per enganxalls amb vehicles alts.

Fitxa tècnica:

  • Informe pericial a petició de part.
  • Motiu del litigi: Danys en instal·lacions de telefonia fixa.
  • Tipus d' informe: Informe judicial insaculat.

Problemàtica plantejada:

Realitzant treballs de fixació del terreny, una màquina perforadora produeix danys en una instal·lació de telefonia fixa soterrada.

[wpcol_1quarter id="" class="" style=""]

Reconstruccions instal·lacions

Reconstruccions instal·lacions

[/wpcol_1quarter]

[wpcol_3quarter_end id="" class="" style=""]

Procediment seguit:

  • Estudi de la documentació presentada.
  • Reconstrucció dels fets sobre el terreny, acarat amb les declaracions dels testimonis i amb la documentació de l' expedient.
  • Valoració dels pressupostos presentats , nivell de preu i coherència amb els fets i danys exposats.
  • Defensa de la pericial davant el jutjat i resposta a les preguntes de les parts.

[/wpcol_3quarter_end]

 Resultats obtinguts:

L' informe pericial va ajudar a comprendre millor els fets esdevinguts i el justificat del pressupost de reparació. Es van trobar proves sobre el terreny que van ajudar a dissipar dubtes sobre l'expressat en l'expedient.