Qui pot realitzar informes pericials?

Qui pot realitzar informes pericials?

Condicions per realitzar informes pericials La capacitat per realitzar informes pericials depèn de les atribucions o competències professionals de cada especialitat. Els condicionants per ser pèrit són: Ser una persona física: encara que pugui treballar per a una...