Radiació electromagnètica usual

Amb aquest article es donen a conèixer una sèrie de paràmetres sobre el nivell de radiació electromagnètica, intentant limitar les dades al pla estrictament mesurable i objectivable.

 

Controls sistemàtics de PRL en indústries i empreses

 

K2 Enginyers es reserva completament la seva opinió sobre la salubritat d' aquest tipus d' emissions, ja que aquesta valoració correspon a especialitats fora del nostre camp d' acció. El propòsit d' aquest article és informatiu i no pretén constituir un estudi rigorós.

El nostre àmbit d' actuació és el mesurament i control de les emissions radioelectriques, amb centenars d' actuacions. Compartim aquest resum informatiu basat en l'experiència.

 

Potència d' algunes fonts de radiació electromagnètica

Aquestes són algunes de les fonts de radiació electromagnètica més freqüents, amb les mesures típiques que hem obtingut:

Emissora de Ràdio AM/FM/TV

Potència emesa Dist. Mínima Camp elèctric calculat Mesura típica K2
2,5 a 50 kW 200m 1,36 a 6,1 V/m aprox 2 V/m

L'habitual és estar molt allunyats d'aquests emissors de radiació, per la qual cosa en realitat es pot ignorar en la majoria dels casos. Normalment s' ubiquen en punts estratègics com el cim d' un turó o el centre d' una plana. Emeten amb una potència molt gran, però sempre estan solen estar allunyades dels centres de població.

Torre rural Telefonia mòbil

Potència emesa Dist. Mínima Camp elèctric calculat Mesura típica K2
20 a 500 W 10m 2,4 a 4,3 V/m entre 1 i 3 V/m

L'habitual és estar a més de 10 metres d'aquests centres emissors. Novament, s' ubiquen en punts estratègics, similars als que ocupen les emissores de RTV.

Celda urbana Telefonia mòbil

Potència emesa Dist. Mínima Camp elèctric calculat Mesura típica K2
10 a 100 W 10m 2,4 a 5,4 V/m entre 1 i 2 V/m

Aquest tipus d'instal·lació està molt present als terrats de les ciutats, especialment als edificis més destacats sobre el paisatge urbà. La seva ubicació obeeix a necessitats de cobertura i inevitablement s' han de situar formant una malla als nuclis urbans.

Micro/pic cel·la Telefonia mòbil

Potència emesa Dist. Mínima Camp elèctric calculat Mesura típica K2
10 W (màxim) 2 m 1,22 V/m menys de 2 V/m

Aquestes instal·lacions de telefonia mòbil donen cobertura interior a empreses, instal·lacions, edificis públics, teatres, estadis, aparcaments, soterranis i tot tipus d'edificis en els quals la cobertura de telefonia no està present o bé es produeixen grans aglomeracions de persones. La seva potència és molt escassa, a causa del reduït de la seva zona de cobertura que assoleix, com a molt, unes poques desenes de metres, habitualment, a l' interior d' edificis.

Punt d' accés WiFi

Potència emesa Dist. Mínima Mesura típica K2
50 mW típic 1 m Menor 1 V/m

La potència d' aquests emissors és molt reduïda i, contràriament a algunes creences, no hauria de ser motiu de preocupació ja que comparativament és molt menor, o fins i tot similar a la que emeten altres aparells domèstics el principi de funcionament dels quals no són les ones de ràdio.

Forn de microones

A un metre d'un forn de microones és típic mesurar nivells de radiació electromagnètica de 5 a 10 V/m que són, de fet, força superiors als que habitualment es troben al voltant de centres emissors. Aquest tipus de radiació té una freqüència d'uns 2,450 Ghz que és, la que correspon a la ressonància de les molècules d'aigua (aquest és el seu principi de funcionament) i en el rang de la qual tenen les emissions de telefonia mòbil.

Ordinador portàtil

Un ordinador portatil sol radiar entre 1 i 3 V/m, mesurats a uns 20 cm de la seva superfície. La major part de la radiació prové, habitualment, de processador i la targeta gràfica i depèn moltíssim del model d' ordinador, la seva potència, freqüència de funcionament i construcció. És una radiació que s'atenua molt ràpidament amb la distància.

TV CRT

Aquests aparells, ja gairebé en desús tenien una emissió típica d'entre 2 i 5 V/m a un metre de distància. D'ells ens haurien de preocupar més els raigs catòdics que són una radiació ionitzant.

Les mesures ofertes per k2 són TÍPIQUES, això vol dir que és el rang més freqüent, però que es poden trobar (i de fet es troben) mesuraments força allunyats d'aquest rang.

 

Nivells maxims de radiació electromagnètica

El límit a Espanya és d'uns 41,25 V/m (sense fer consideracions sobre la freqüència) i a Catalunya de 27 V/m, sense considerar altres restriccions a la distància i/o normatives. Es pot consultar en aquest article la principal legislació.

La densitat disminueix amb el quadrat de la distància, per la qual cosa aquesta resulta essencial en la reducció de potència. En la realitat, també és molt freqüent que s'interposin altres obstacles (murs, forjats, etc) que disminueixen la potència de l'ona d'una manera variable, segons el seu gruix, forma i característiques elèctriques.

Per als aparells la missió dels quals no és emetre (forns de microones, ordinador portàtil o TV) no es fan càlculs ja que l'emissió és un efecte no desitjat (o marginal) i no es disposen de dades.

Per a aquest càlcul s' ha suposat que la font és isotròpica i que es té vista directa amb aquesta. S' ha aplicat la fórmula d = Pe/( 4* pi* r* r) per a la potència emesa.

Si té algun dubte o desitja fer algun tipus de verificació sobre el nivell de la radiació radioelèctrica pot comptar amb nosaltres. Li oferim objectivitat, neutralitat i rigor.