Assessoria per perit informàtic: Ús il·lícit de l'ordinador en el treball

Aquest peritatge/assessoria va tenir com a causa la sospita que els empleats estaven fent servir en excés l'ordinador per a finalitats no relacionades amb la feina. Va ser realitzat per un pèrit informàtic. És un exemple de com una cosa que resulta simple per a un informàtic pot ajudar a disminuir conflictes i augmentar la productivitat.

Fitxa tècnica:

  • Assessoria informàtica.
  • Motiu de l' actuació: Ús abusiu de sistemes informàtics en el treball.

Problemàtica plantejada:

En una petita oficina s'estaven produint freqüents infeccions per adware i virus, baixada de rendiment a la xarxa i als sistemes. S'havia obsevat també una baixada de productivitat en els empleats, als quals moltes vegades se sorprenia en xarxes socials, servidors p2p i altres llocs d'internet no relacionats amb el treball i riscos. Es desitjava frenar aquest tipus de conductes de forma legal, comprenent que un ús per a finalitats personals de l' ordinador a la feina és acceptable si es fa amb moderació, però no si és excessiu.

[wpcol_1quarter id="" class="" style=""]

Assessoria pericial empleats

[/wpcol_1quarter]

[wpcol_3quarter_end id="" class="" style=""]

Procediment seguit:

  • Anàlisi de la topologia de la xarxa i el sistema d'identificació/usuaris.
  • Establiment d' un sistema jeràrquic d' usuaris i assignació de rols.
  • Establiment de protocols per a la instal·lació i/o actualització de programari.
  • Posada en marxa d' eines de control sobre correus spam.
  • Posar limitacions a les recerques per internet.
  • Control d' accés a internet a través de proxy.
  • Formació al personal en l' ús dels sistemes, maneig de les claus i en el coneixement dels riscos que assumeixen amb les seves conductes.
  • Establiment d' un codi normatiu de les eines de control, que es posa en coneixement dels empleats i per al qual se' ls recapta consentiment.

[/wpcol_3quarter_end]

 Resultats obtinguts:

L'actuació va ajudar a restablir la productivitat a l'oficina i a evitar el conflicte que es podia acabar plantejant. També va augmentar el rendiment de les xarxes i els sistemes, que ja no carregaven amb trànsit i funcions alienes a la feina.