Privacitat i seguretat en la navegació

En la nostra activitat com a pèrits enginyers informàtics, ens trobem amb casos freqüents de vulnerabilitat de la privacitat. Encara en el cas que això no sigui "danyós" (com virus o troians), ens pot interessar mantenir la nostra privacitat pels nostres propis interessos o principis. Alguns objectius poden ser:

 • Mantenir la nostra seguretat en visites a webs compromeses, com portals de Warez, descàrregues o intercanvis de Links o continguts per a adults.
 • Evitar elsàvic de les nostres activitats per part de cercadors i portals.
 • Evitar deixar en els nostres equips traces del que fem i/o hem visitat.
 • Evitar allotjar en els nostres equips informació comprometedora o sensible (contrasenyes, firmes digitals, etc).

Aquí exposem, a tall de decàleg, alguns consells bàsics.

Criteris de navegació privada

En qualsevol visita a webs en les quals ens interessi privacitat o puguin resultar perilloses en la seva visita convé:

 • Si és possible, utilitzar una Sandbox.
 • Utilitzar l' opció de navegació privada.
 • No introduir claus ni registrar-se.
 • No compartir informació personal.
 • No realitzar recercas ni visites compromeses estant loginejat a Google o en altres cercadors (google no té perquè saber de les teves aficions privades).
 • No instal·lar programari o APP's descarregades des de webs de dubtosa reputació.

En el cas que fos necessari registrar-se en algun site compromès fer-ho:

 • Amb un email i identitat diferent a l'habitual.
 • Amb una contrasenya específica (existeixen llistes de contrasenyes que es venen al mercat negre).
 • No és recomanable fer pagaments. Si es fan, fer servir una targeta virtual amb saldo limitat.

Utilitzar una "sandbox"

Una "sandbox" és un programa que permet aïllar l'execució d'altres programes dins del sistema operatiu evitant que:

 • El programa executat en el seu interior escrigui lliurement en els discos memòria i/o dispositius d'emmagatzematge del sistema.
 • Evitant que el programa executat interfereixi en els altres del sistema.
 • Finalitzada l'execució, totes les dades de navegació, descàrregues, cookies o possibles virus i/o troians es poden eliminar fàcilment.

Hi ha múltiples programes de "sandbox". Molts antivirus tenen el seu propi, per testejar el funcionament de programari del qual desconeixem la fiabilitat o per afegir un plus de seguretat en la navegació.

Un de gratuït que funciona correctament amb moltes aplicacions, inclosos els principals navegadors és "sandboxie" i es pot descarregar aquí:

http://www.sandboxie.com/

És de molt fàcil ús. Permet executar amb facilitat el navegador d' Internet.