Propòsit d' aquest article

Aquest article parteix de la inquietud manifestada per una persona en relació a la seva rodalia amb una línia de Ferrocarril de rodalies. Analitzarem breument la situació, nivells teòrics i mesurats.

[wpcol_1half id="" class="" style=""]

Nivell radioelèctric al pas d' un tren

Meidció nivell radioelèctric al pas d'un tren

 

[/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id="" class="" style=""]

Com sempre, K2 Enginyers es reserva la seva opinió sobre els efectes sanitaris que puguin tenir les emissions. Aquestes són especialitats fora del nostre camp d' acció. Aquest article és divulgatiu i no pretén constituir un estudi rigorós.

Els càlculs que presentem són teòrics encara que bastant conservadors. Un mesurament real pot diferir-ne en gran mesura .

La nostra especialitat és la mesura i control de les emissions radioelèctriques.

[/wpcol_1half_end]

[wpcol_end_both]

Anàlisi teòrica de les possibles fonts de radiació

Segons les dades consultades, un tren de rodalies o de metro, s'alimenta d'una tensió d'entre 1.500 i 3.000 V en contínua (o potser a 50Hz en alguns casos) i consumeix, en aplicació de la seva potència màxima, uns 2500 Amperis.

Amb aquestes premisses, vam basar els nostres càlculs en les següents suposicions:

  • En corrent continu o a tan baixa freqüència la intensitat de corrent genera un camp magnètic.
  • Calcularem el camp magnètic mitjançant la Llei d' Ampere.
  • Suposarem, que una línia de tren emet com un conductor rectilini infinit. Aquesta senzilla calculadora ens permet trobar el camp magnètic a una determinada distància i per a un determinat amperatge.
  • Suposarem que tenim vista directa amb la línia, sense obstacles ni interferències.

La fórmula que ens permet calcular el nivell de camp magnètic en funció de la distància és aquesta:

formulaCampoMagnetico

És, en definitiva una proporció entre la intensitat i corrent (I) i la distància (r). La constant, per al buit és aquesta:

constantParaElAire

En definitiva, per a una distància de 10 metres, una intensitat de 2500 amperis tenim un camp magnètic de 50 micro-teslas o 0,5 Gauss.

Valoració dels resultats

L' enquadrament que es pot fer d' aquests resultats és el següent:

(Microtesles)
Valor teòric calculat: 50
Camp magnètic natural de la terra: 50
Màxim legal: 100
Camp magnètic imant corrent:(Descendeix molt ràpidament amb el cubell de la distància) 5000-10000

Veiem, que només a menys de 10 metres d'una línia de ferrocarril i en la situació més desfavorable de vista directa, el camp magnètic pot assolir (en teoria) un valor similar al que té el camp magnètic de la terra.

Per a qualsevol aclariment o mesura sobre nivells radioelèctris ens pot contactar. Només oferim assessorament objectiu, neutral i rigorós.