Escollir el canal wifi

En l'actualitat, les xarxes WiFi han proliferat de tal manera que és bastant probable que al voltant de la teva n'hi hagi multitud i que puguin causar interferència i/o baix rendiment.

Si la teva xarxa funciona OK o aquest no és el cas perquè vius aïllat, no cal canviar el canal ja que difícilment existiran optimitzacions que millorin altres factors que no siguin les interferències.

Hi ha multitud d'aplicacions per monitoritzar l'ús de WiFi. Una de les més pràctiques i que és gratuïta és inSSIDer, que podeu descarregar aquí.

Aquest programa permet monitoritzar les WiFi's que tenim en el nostre entorn, els canals que fan servir i la potència amb què es reben (que és la potència que ens "interfereix").

Com a pèrits enginyers en telecomunicació aconsellem:

  • Evitar els canals ocupats.
  • En el cas que no hi hagi espais desocupats, escollir els que tinguin menor potència interferent.

En aquest cas d' exemple, les dades ofertes per inSSIDer són:

perits-aconessen-canalsWifi1

[wpcol_end_both]

Com es pot veure, no hi ha cap canal que no tingui adjacents, per la qual cosa potser podríem provar de canviar al canal 7 o al 5, que tenen un canal adjacent de menor potència.

Canviar la configuració del router

Un cop hem escollit el canal al qual ens desitgem canviar, accedim a l'àrea d'administració del nostre router per modificar la configuració de canals. Busquem primerament la porta d'enllaç en el nostre sistema. Per això fem servir el comando "ipconfig" en la línia de comandaments (buscar en el menú d'inici).

perits-aconessen-canalsWifi2

... I després, accedeixen amb el navegador a l'àrea de configuració del router. La IP sol ser la de la porta d'enllaç, potser amb algun port diferent.

perits-aconessen-canalsWifi3

Cada router pot tenir un tipus de configuració diferent, en el cas que ens ocupa, el canal es pot canviar sota el menú "wireless basic". En altres router el millor és buscar en google un tutorial per conèixer com es canvia en aquest model o referir-se als manuals.

Si no es disposa de les contrasenyes, es poden buscar en google les que tingui per defecte cada punt d'accés wifi o demanar-les a la companyia que ens dona el servei. Moltes vegades, les claus per defecte són trivials. Aquí se'n pot trobar una bona llista.

Recorda que:

  • Si el funcionament del teu wifi ja és satisfactori tinc precaució en modificar aquests paràmetres.
  • Encara que tingui lògica buscar canals desocupats, l'experiència sempre hauria de prevaler. Si el primer intent no funciona, prova en un altre.