Topografia

Serveis integrals de topografia

Portem més de 14 anys oferint serveis integrals de topografia a tot tipus d'empreses de construcció i d'obra civil i particulars. Tenim experiència en el treball, tant en finques urbanes com rústiques.

[wpdiv id="" class="" style="float:left;"]

Estacion Topcon 103A

Estacion Topcon 103A

[/wpdiv]

[wpdiv id="" class="" style="float:left;width:450px;"]

Parcel·les rústiques i urbanes:

Dins de la parcel·lació de finques (tant rústiques com urbanes), oferim els següents serveis:

 • Gestió cadastral.
 • Reparcel·lació de finques rústiques i urbanes
 • Mesurament de parcel·les i partions.
 • Explotació i restauració de pedreres.
 • Anivellament de terreny.
 • Alineació en cultius.

Serveis per a l' edificació:

Tenim àmplia experiència en la prestació de serveis per a l'edificació. Tant per a grans empreses com per a promotors i particulars. Oferim:

 • Projecció, replanteig i control dels fonaments.
 • Alineacions oficials.
 • Direcció d' obra i control d' execució.

[/wpdiv]

[wpcol_end_both]

Serveis d' obra civil

En la realització d' obra civil, hem prestat múltiples serveis en:

 • Plànols taquimetrics i cartografies. Plànols as-built.
 • Topografia d' obra
 • Anivellament del terreny
 • Mesuraments i certificacions topogràfiques en obra civil
 • Assessorament i càlcul en el moviment de terres
 • Assistència i direcció d' obra
 • Control d' execució

Per a la prestació dels nostres serveis, disposem de l'instrumental més avançat, com l'estació total TopCon 103A i GPS d'última generacion.