Informàtica forense: una nova paraula

El neologisme "informàtica forense" o "computer forensics", parteix de la gran quantitat de conflictes que poden sorgir de tota la temàtica relacionada amb la tecnologia de la informació.

Es defineix com "l'aplicació de tècniques científiques i analítiques especialitzades a infraestructura tecnològica que permeten identificar, preservar, analitzar i presentar dades que siguin vàlides dins d'un procés legal".

[wpcol_1quarter id="" class="" style=""]

[/wpcol_1quarter] [wpcol_3quarter_end id="" class="" style=""]

En quins casos es pot aplicar?

El tipus de conflictes més freqüents es relacionen amb:

 • Pirateria i ús il·legal del programari.
 • Ús il·legal de mitjans de pago.
 • Pèrdues o esborrat d' informació.
 • Fallades de seguretat.
 • Valoració de productes informàtics i/o programari.
 • Compliment d' obligacionscontractuals.
 • Intrusió en sistemes.
 • Suplantació d' identitat.
 • Compliment de la LOPD.

[/wpcol_3quarter_end]

Quines tècniques es poden fer servir?

Per poder donar resposta a les preguntes que se solen plantejar en els litigis, les tècniques més habituals tenen a veure amb:

 • La reconstrucció de la informació: recuperació d'arxius danyats/esborrats, restauració de maquinari danyat/destruït.
 • Anàlisi de fitxers de traçat: logs de servidors i de sistemes de seguretat, registres d' IP, control de versions històric.
 • Anàlisi documental i del Know-How actual.
 • Enginyeria inversa i "hacking". L'encriptació utilitzada en la comunicació ¿es podia trencar amb les eines disponibles?, ¿és segur aquest sistema d'identificació?, ¿l'atac patit, el va poder haver realitzat qualsevol altra persona ?
 • Monitoratge de la informació: durant algun temps es poden instal·lar eines de seguiment "sniffers", anàlisi de paquets, analitzadors de xarxa, logeu extra, etc
 • Seguiment de la cadena de custòdia: S'ha gestionat incorrectament alguna clau o algun password?, Algú aliè ha pogut tenir accés a la informació?, ¿estava aquesta convenientment protegida?